Ansatte

Skogstrolla

Hilde Karin Myklebust

Stilling: Fagarbeider
971 20 467
hilmyk@orstabarnehagen.no

Ingrid Langdal Hovde

Stilling: Assistent
959 64 856
inghov@orstabarnehagen.no

Marit Hagen

Stilling: Pedagogisk leder
977 53 681
marit.hagen@orstabarnehagen.no

Skålanissane

Toril Rypdal

Stilling: Annet
torryp@orstabarnehagen.no

Lone Mork Brautaset

Stilling: Pedagogisk leder
926 98 123
lonbra@orstabarnehagen.no

Gunn Akslen Bjørdal

Stilling: Fagarbeider
478 56 393
gunbjo@orstabarnehagen.no

Annette Myklebust

Stilling: Fagarbeider
920 66 094
annmyk@orstabarnehagen.no

Småtrolla

Maria Terese Follestad

Stilling: Assistent
913 55 704
marfol@orstabarnehagen.no

Magni Voldnes Langdal

Stilling: Assistent
992 51 515
maglan@orstabarnehagen.no

Anette Driveklepp Aam

Stilling: Pedagogisk leder
476 16 626
anedri@orstabarnehagen.no

Tilsette

Ellen Marie Bjørdal Eikenes

Stilling: Daglig leder
928 21 705
farkvamen@orstabarnehagen.no

Trude Holsvik

Stilling: Assistent
484 90 919
truhol@orstabarnehagen.no

Eli Kristin Oskarsdottir

Stilling: Pedagogisk leder
916 46 702
eliosk@orstabarnehagen.no

Stine Mari Innselset

Stilling: Pedagogisk leder
stiinn@orstabarnehagen.no

Ingun Svanøy

Stilling: Fagarbeider
482 24 107
ingsva@orstabarnehagen.no

Jane Petrin Eilertsen

Stilling: Kjøkkenassistent
908 32 301
janeil@orstabarnehagen.no